YOGA VIDYA NIKETAN
40TH YOGA SUMMER COURSE - 2013

DADAR YTTC LIST OF CENTRES
CONTACT VISHWANATH MAHAJAN – 9969011514, RAJENDRA JOSHI – 9820846909,
ANANT ASHTEKAR – 9833478014, MAHESH SINKAR – 9820446999, ANITA KOLHE – 9987722131

ZONE " A " COLABA TO DADAR
ZONAL ORGANISER :- ALLE CHAKRAPANI CONTACT NO - 9833815519
Centre Name of the Centre Time Teachers Telephone
A-1


T I F R ,Colaba,Mumbai .
Hiral Shah (O) 9821506363
Siddhi Shah 9920995958
Mahesh Karambelkar 9819204546
Mahesh Sinkar (PT) 9820446999
A-2


Sharada Sadan HighSchool
Opp.Gaywadi, J.S.S.Road
Girgaon, Mumbai 400 004
6.30 to 8.00 am

Vishal Kale (O) 9820841553
Sharvari Abhyankar 9820099710
Shameeka Supekar 9833898778
VishwanathMahajan (PT) 9969011514
A-3


Mammabhai High School,
63,Ambedkar Rd,Besides Voltas
Mumbai 400 033
6.30 to 8.00 am

Rohini Choksi (O) 9890290104
Shubhangi More 8108314575
Sweta Pednekar 8796549897
Anita Kolhe (PT) 9987722131
A-4


R.A.Podar AyurvedicCollege Hall,
Dr.A.B.Rd
Worli,
Mumbai 400 018
6.30 TO 8.00 am

Sanjay Ghure (O) 9594713395
Kirtika Shah 9820003950
Anuja Mestry 9969619515
Alle Chakrapani (PT) 9833815519
 
ZONE " B " DADAR TO VILE PARLE
ZONAL ORGANISER :- SUDHAKAR MESTRY CONTACT NO - 9819705024
Centre Name of the Centre Time Teachers Telephone
B-1


Modern English School
Gr.Floor.Near PortugeseChurch.
S.K.Bole Rd, Dadar (W),
Mumbai 400 028
6.30 to 8.00 am

Meenal Vaidya (O) 9820810339
Rujuta Patil 9869075002
Vidya Deokar 7738948600
Sudhakar Mestry (PT) 9819705024
B-2


Sanghvi Jagmohandas
Bhagwandas Trust, Sanghavi Estate,
Manmala Tank Rd Matunga (W),
Mumbai 400 016
7.00 to 8.30 am

Mamta Sanghvi (O) 9320122526
Nita Shah 9819306469
Vaishali Shah 9820370838
Neela Bhatia (PT) 9820528484
B-3


Ajaramar Jain Sthanak,
Bhagat Lane, Tikal Wadi,
Next Aeropaguse Japanese Spa,
Nr.Starcity, Matunga (W)
Mumbai 400 016

6.30 to 8.00 am

Siddhi Shah (O) 9920995958
Mahesh Karambelkar 9819204546
Hiral Shah 9821506363
Megha Khatavkar (PT) 9869766700
B-4


G. N. Khalsa College,
King Circle, Matunga,
Mumbai -400 019
6.30 to 8.00 am

Laxman Zajam (O) 9869392889
Manini Parulekar 9619452206
Radha Solaskar 9664328042
Neela Bhatia (PT) 9820528484
B-5


Parleshwar Mandir,
3rd Floor, Mahatma Gandhi Rd,
Vile Parle (E), Mumbai 400 057
6.30 to 8.00 am

Sheetal Mestry (O) 9820242699
Bhakti Patil 9619111033
Sudhakar Mestry (PT) 9819705024
B-6


Nadkarni Bal Kalyan Kendra
Behind Dahanukar College,
Vile Parle (E) Mumbai 400 057
6.30 to 8.00 am

Ekta Shah (O) 9820772757
Anil Sharma 9930874026
Sudhakar Mestry (PT) 9819705024
 
ZONE " C " VILE PARLE TO DAHISAR
ZONAL ORGANISER :- MEENA SAHU CONTACT NO - 9820282330
Centre Name of the Centre Time Teachers Telephone
C-1


Saraswati English School,
Ganesh Chowk,Andheri (W)
Mumbai 400 053
6.00 to 7.30 pm

Aparna Mestry (O) 9869984362
Sunanda Kanse 9221906549
Kunda Patil (PT) 9892486449
C-2


A.B.Goregaokar English School,
Aarey Rd, Nr. Ambamata Mandir,
Goregaon (W)
Mumbai 400 062
6.30 to 8.00 am

Yeshwant Karanjkar (O) 8652175503
Asmita Masurkar 9870122525
Ananht Astekar (PT) 9833478014
   
C-3


Masurashram Yoga Kendra,
Pandurang Wadi,
Goregaon (E)
Mumbai 400 063
6.00 to 7.30 am

Suraj Shankhpal (O) 9833412923
Reema Vengurlekar 9833587313
Shyamala Desai 9821507203
Anant Ashtekar (PT) 9833478014
C-4


Dutt Mandir,
Link Road, Boriwali (W)
Mumbai 400 092
6.00 to 7.30 am

Neha Shetty (O) 9920826061
Arundhati More 9969515758
Meena Sahu (PT) 9820282330
   
C-5Rajarshi Shahu Maharaj
Sanskar Kendra,
Swargiya Mohan Wagh Phulphakharu Udyan,
Tata Power,Magathane,Borivali ( E )

6.30 to 8.00 am


Vrushali Achyut ( O ) 9833270010
Neha Sawant 9821573561
Masuma Sogiawala 9890177242
Meena Sahu ( PT ) 9820282330
   
C-6


Gyan Sagar Step Garden,
Behind Brahmakumari Garden,
Devidas Road,Borivali (W)
Mumbai 400 092
6.00 to 7.30 am

Sunita Rane ( O ) 8898727505
Pratiksha Killedar 9892417778
Priti Dwivedi 9769148910
Meena Sahu ( PT ) 9820282330
 
ZONE " D" DADAR TO KALYAN
ZONAL ORGANISER :- SHYAMALA PRASAD CONTACT NO - 9930950088
Centre Name of the Centre Time Teachers Telephone
D-1


M.D. Ahuja Trust Marriage Hall,
132, Saint Paul Street,

Behind Hindamata Cinema
Dadar ,Mumbai 400 014
6.30 to 8.00 am

Ruchi Gala ( O ) 9819034534
Mrinal Rammohan 9833777209
Akshay Shirke 8976568303
Vishwanath Mahajan (PT) 9969011514
D-2Ruia College,
L.N. Road, Nr Central Rly
Matunga Station,
Matunga,Mumbai 400 019
6.30 to 8.00 am


Kamlesh Lakhera (O) 9969517924
Dr.Kajal Modi 9819544963
Mulla Firoze 9223372193
Manisha Mota 9820933647
Shyamala Prasad (PT) 9930950088
D-3


S.I.E.S College, (Old)
Sion Circle, Nr Gurukrupa Hotel,
Sion ( W ) , Mumbai 400 022
6.30 to 8.00 am

Yogini Shah (O) 9833074463
Poonam Mehata 9967049320
Mita Kamdar 9892777733
Shyamala Prasad (PT) 9930950088
D-4


Our Lady Of Good Counsel
High School,

Nr.Sion Rly Station
Sion (E) Mumbai 400 022
6.30 to 8.00 am

Shilpa Kharade (O) 9322749158
Kavita Tejnani 9029661182
Uma Dixit 9820185850
Shyamala Prasad (PT) 9930950088
D-5


Bal Vikas Sangh,
Chembur Vidya Mandir,
Nr.Gandhi Maidan,
Chembur, Mumbai 400 071
7.00 to 8.30 pm

Sushma Durgude (O) 8692814750
Ravindra Shelar 9004294858
Mrunal Phadake 9820220503
Ujwala Karambelkar (PT) 9869609078
D-6V.G.Vaze College,
Mulund (E), Mulund,
Mumbai 400 080

6.30 to 8.00 am


Vidyamani Sriram (O) 9930357396
Falguni Sanghrajka 9869944577
Kadambari Manjrekar 9821590800
Vrishali Kanhere 9930375607
Gandhali Dasharathe (PT) 9322264963
D-7Friends Co-op School,
LBS Rd, Opp.Vasant Oscar Complex NearNirmal life Style
Mulund (W), Mumbai

6.30 to 8.00 am


Sandip Gonake ( O ) 9773849133
Trupti Mahadik
9773673897
Nilam Jadhav
9029435014